Безплатно обучение с ваучери


Център за езици и комуникация "ПроВента" - Варна е включен в списъка на доставчиците на обучителни услуги по ключови компетентности. ПроВента предлага безплатно обучение с ваучери по схемата „ Аз мога повече” на Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”.                


Програма "Аз мога повече" 2014-2015.  

 

Център „ПроВента” започва записвания за дневни, вечерни и уикенд курсове по английски език във Варна по ОПРЧ „АЗ МОГА ПОВЕЧЕ.” Курсовете стартират през август и септември и продължават от около 7 до 8 месеца. За този период трябва да се покрият 300 учебни часа. Предлаганите нива са A1, A2, B1, B2, и С1 като програмата изисква преминаването на 3 нива. Имате възможност да се запишете в някой от следните курсове.

 

a. Курс от ниво A1 (начинаещи) с преминаване на нива A1, A2 и B1.

b. Курс от ниво А2 (малко напреднали) с преминаване на нива A2, B1 и B2.

c. Курс от ниво B1, ( средно напреднали) с преминаване на нива B1, B2, C1

 

 

Нива

Продължителност на курса

Часове на провеждане

Дни на провеждане

Брой курсисти в група

Срок за записване

А1, А2, В1

от 18.08.2014  до 27.03. 2015

18:00 - 20:15

понеделник, сряда, петък

11

до 14.08.2014

А2, В1, В2

от 19.08.2014  до 19.03.2015

18:00 - 20:50

вторник, четвъртък

11

до 14.08.2014

В1, В2, С1

от  13.09.2014  до 15.03. 2015

09:00 - 13:50

събота, неделя

11

до 14.08.2014

А1, А2, В1

от 18.08.2014  до 27.03. 2015

09:00 – 12:15 или  13:00 – 17:15

понеделник, сряда, петък

11

до 14.08.2014


Ключови компетентности и предлаганите по тях обучения с ваучери за работещи :
Ключови компетентности
- и предлаганите по тях обучения с ваучери за работещи:

Ключова компетентност 1:

Общуване на роден език

Обучение: Умения за презентиране -18 часа;

 

Обучението цели да представи на участниците цялостен подход за постигане на успех на една презентация – от подготовката до успешното й изнасяне.

Прочетете повече за компетентност 1 »


Ключова компетентност 2:

Oбщуване на чужди езици

 

Основнтата цел на обучението по английски език във Варна е участниците в него да придобият и да развият своите умения за слушане, четене, говорене и писане до ниво В1 (включително) съгласно Общоевропейката езикова рамка.

Прочетете повече за компетентност 2 »

Ключова компетентност 5: Умение за учене

Умение за работа в екип

 

Основната цел на обучението е изграждане на разбирането за взаимозависимост и взаимозаменяемост на членовете на всеки екип и развитието на сътрудничество, добра комуникация и координация на съвместните усилия.

Прочетете повече за компетентност 5 »

Ключова компетентност 5: Умение за учене

Обучение: Обучение на обучаващи

 

Обучението цели да запознае участниците с характеристиките на процеса на обучение и да им предложи насоки за систематизиран подход към отделните етапи - планиране, подготовка, провеждане и оценка на резултатите от обучението, чрез:

Прочетете повече за компетентност 5 »

Ключова компетентност 7: Инициативност и предприемачество

Предприемачество

 

Основната цел на обучението по предприемачество е обучаемите да получат основни познания и умения в предприемаческата дейност – най-вече при изготвянето на бизнес план за стартиране на бизнес и ефективно управление на малки и средни фирми, известни в публичното пространство като „Малкия бизнес”.

Прочетете повече за компетентност 7 »

.