Eзиково обучение

 

Свободното общуване на чужди езици, премахва бариери и отваря нови хоризонти.
Курсовете по английски или руски език във Варна, провеждани от ПроВента – са една възможност за ученици и възрастни да научат езика от нулата или да го издигнат до желаното ниво, в зависимост от поставените цели.

Център за езици и комуникация „Провента” предлага качествено езиково обучение по английски и руски език във Варна вече 8 години. Програмите по езици на „Провента” са предпочитани поради изпитаната методика за придобиване на трайни знания, гъвкавостта към изискванията на клиента и индивидуалния подход на нашите преподаватели. Преподавателите на „ПроВента” - са дипломирани филолози с голям опит, притежаващи международни сертификати и владеещи съвременна методика на чуждоезиково обучение. Голяма част от тях имат допълнителнa специализация в сферата на икономиката.

 

 

 

Индивидуалният подход на преподавателите и администрацията, към всеки отделен курсист, определя политиката на „Провента” ориентирана към КЛИЕНТА.

 

За да задоволим различните нужди на нашите клиенти, ние предлагаме няколко вида езикова подготовка по английски и руски език: общоезикова, насочена към различни възрастови групи, нива на подготовка и постигането на различни цели, бизнес и сертификатна. Разнообразието от курсове дава възможност на всеки да избере най-добрата програма за обучение.

При интерес към чуждоезикова подготовка на друг език, моля свържете се с нас!

Английски език


Английският език уверено заема първото място в списъка на най-търсените програми за обучение в център „ПроВента” - Варна.

 

Обучението при нас поставя за цел да осигури стабилен напредък и дълготрайни знания по английски език на нашите курсисти и да  усъвършенства техните комуникативни умения.

Повече за обучението по английски език »

Руски език

 

Владеенето на руски език отново се превръща в необходимост за постигане на кариерните цели. Това прави популярността му особено голяма сред младите хора, желаещи успешна реализация.

Курсовете по руски език в „ПроВента” - Варна са подходящи за всички, които искат да спечелят по-добри позиции на пазара на труда и да се впишат успешно в съвременните реалности на глобализиращия се свят.

Повече за обучението по руски език »