Езикови преводи от Провента - Варна

 

 

Провента ЕООД е специализирана агенция за преводи във Варна и цялата страна, лицензирана от МВнР с договор № 1970/2013 за извършване на официални преводи. Преводите се извършват от квалифицирани преводачи, притежаващи висше филологическо образование и одобрени от Министерство на Външните работи. Наша основна цел е максимална точност на превода при гарантирана конфиденциалност на услугата.

 

 


Ние предлагаме: 

 

преводи от и на английски, немски, руски езици Професионални езикови писмени преводи за Варна и страната на различни документи и текстове от и на английски, немски, руски, турски, холандски и други езици.

преводи и легализация Легализация на документи, издадени в България или чужбина

превод на фирмена кореспонденция Водене на фирмена кореспонденция

превод на лична кореспонденция Превод на лична кореспонденция

превод на уеб сайт Превод на текстове от уеб сайтове и рекламни материали

консултации и документи Консултации и попълване на документация при кандидатстване

 

 

Писмени преводи

 

Официален превод – е превод извършен от заклет преводач и отпечатан върху бланка на лицензирана от МВнР преводаческа агенция. Преводът носи подписа на преводача и печата на преводаческата агенция.


Легализиран превод – е официален превод, заверен от съответните държавни институции и легализиран от сектор "Легализации и заверки" на Консулски отдел на МВнР на Република България като последна инстанция.

Видове преводни текстове /документи: 

Клас А – дипломи, удостоверения, свидетелства, приложения, декларации, препоръки, атестации, автобиографии;
Клас В - Специализирани текстове: технически, икономически, правни, научни статии, счетоводни документи;
Клас С – Медицински текстове: медицински свидетелства, епикризи, амбулаторни листове, резултати от изследвания и други.

Цени

 

Цената на превода от преводаческа агенция ПроВента гр. Варна се изчислява на база една стандартна страница по ценова листа в зависимост от езика на превода, срока за изпълнение и неговия клас.

 

Обикновена поръчка – ( до 3 дни изпълнение)

 

 

Бърза поръчка (превод за срок 24 часа) – обикновена поръчка + 50 %

Експресна поръчка (превод до 4 часа) – обикновена поръчка + 100%

 

Какво е стандартна преводна страница?

Стандартната страница по БДС е тази, която съдържа 1800 символа (вкл. интервалите).

Под „преводна страница” се разбира страница преведен текст. В този смисъл цената на превода се определя от броя преведени страници, а не от броя страници на оригинала.


Легализация

 

Легализацията представлява заверка на документите в съответните институции във Варна или в страната, както и министерства, които ги издават, с което се удостоверява истинността на даден документ:

български за приложение в чужбина или чуждестранен документ в България.

 

Какво трябва да знаем за легализация на най-често използваните документи?